Dnevna arhiva: 5 September, 2008

Beogradski konkursi i uopšte o njima …

Urbanistički i arhitektonski konkursi, stručna javna anketa, viđeni su u javnosti Beograda kao veoma poželjan način da se izaberu projekti za unapređenje grada, ili stvaranje urbane slike budućeg Beograda, ali i pojedinih zgrada koje će se jednom naći u gradskoj matrici. Uobičajeno je da se projekti za javne prostore i zgrade biraju putem konkursa, jer je tu upotrebljen novac građana i javna anketa o izgledu nekog prostora ili zgrade je obavezujuća. Privatni investitori sopstvenog prestiža radi takođe posežu za ovim načinom i to je praksa koja traje decenijama, mada u zadnje vreme jenjava, jer se investitori sa ustezanjem odlučuju za ovaj način, plašeći se uslovljavanja koja može da nametne autor prve nagrade u toku realizacije projekta. Nastavite sa čitanjem