Dnevna arhiva: 2 Maj, 2009

… u urbanizmu (i arhitekturi) biće izmena ?

00024 225x300Delanje u urbanizmu proteklih decenija, i sada naravno, je uspešno i prilježno recikliranje urbane slike nacrtane pre nekoliko decenija i korene vuče iz epohe moderne, malo dorađene uz neophodne tehnološke inovacije. Urbana matrica iz tog doba, sredine dvadesetog veka, kao kulturološki obrazac je bio a održao se do danas, model po kome se formiraju novi kvartovi evropskih gradova, ali opstala je i neodoljive želje urbanista da i mnogo ranije ostvarene gradske osnove, daleko pre pojave moderne, isprave i modeluju na način kako to rade, o glavi, novim delovima grada, mada se sve vreme govori o očuvanju svedočanstava prošlosti i korena autentične urbane matrice. Dizajn je u osnovi i maniru sličan već viđenom, ima istini za volju i nekih slika koje do sada nisu viđene ali i dalje je to u sferi dizajnerskog istraživanja, traži se modni krik sa istim materijalom i tehnikom ili tehnologijom; ima ulica, trgova, skverova, parkova i kanala sa vodom, mostova i oko ulica su kuće u nizu raznih visina i oblika a ima i obavezni land mark, neka visoka falusiodna forma koja obeležava gradski kraj. Kao nekada, samo nije katedrala nego poslovno sedište novih bogova. Odgovori na promene koje svako jutro čine grad drugačijim: novi kultirni obrazac, energetski izazovi, ekološka i ekonomska održivost grada, nove potrebe ljudi, saobraćajni resursi, nova estetika gradskog pejsaža, slamovi, beskućnici, kvartovi za bogate, otopljavanje i klimatske promene, komunikacije, dostupnost informacijama, nove potrebe samog grada ne bi li opstao, finansika moć grada ograničena na soptvene izvore, suštinski se ne doptiču, osim deklarativno, pa se kaže uz objašnjavanje aktuelno proizvedenih derivata moderne da je upravo to doprinos odgovoru na navedene izazove savremenog doba. Nastavite sa čitanjem