Dnevna arhiva: 5 Septembar, 2010

Iznuđena Arhitektura … povratak početku

01Začeće i prvi koraci Praoca na prapočetku Arhitekture i model po kome je nastajala nije izbrisan netragom posle svih promena epoha koje su prohujale i tokom kojih je stvoreno bezbroj gradova i u njima zdanja sa namenom svih vrsta, malih i velikih za stanovanje plebsa i prinčeva, kasarni, raznih katedrala, hramova drugih veroispovesti i parlamenata nevezanih za veru, o operama da se i ne govori. Arhitektura je stvarana podnoseći i noseći se sa neverovatnim ograničenjima, sasvim u skladu sa tekućim vremenom i tada važećim uzusima, ni manje ni više. Iskakanje iz etabliranog i priznatog modela je bilo uglavnom prezreno, gurano u stranu i zanemarivano, nije se lepo o tome govorilo, ali je bilo i slučajeva kada je silom ugušeno a delo je preostalo samo u tragovima ili zabeleženo na dugo skrivanim papirima i kada posle o tome zbore radoznalci koji vole da kopaju po istoriji i prašnjavim arhivama uvek se u temi pojave ruski konstruktivisti kao obeleživači takove pojave ali i trpitelji posledica svoga, kako su mislili, naprednog činjenja. Nastavite sa čitanjem