Mesečna arhiva: : December 2010

Iznuđena arhitektura … podvorenje božanstvu

01Počelo je s crtanjem po zidovima pećine, poruke onom nekom koji je, kako su umislili pećinari kad ne bi mogli samo da reše problem, crteži su bili umolnica njemu da poradi na tome i liši ih nevolje i brige. Onda, kasnije, kako je sve raslo i postajalo složenije uz pojavu različitih mišljenja o istoj stvari, neki tada već nadmoćni su shvatili da je došao trenutak za promene i odlučili da učine novi korak da bi se to sve stavilo pod kontrolu i ta raspusnost ukrotila. Između ostalog, udesili su da se dogodi religija. Na raznim mestima po planeti u skladu sa pojedinačnim kulturnim modelom, nametnuto je verovanje, prvo u mnogoboštvo a onda se svelo na jednog u koga se veruje jer je tako efikasna kontrola bila moguća a i lukrativni deo tog procesa je imao bolji učinak. Onda je taj jedan koji je za primer nenadmoćnima uvek bio mučenik, očekivalo se da ga u tome slede, dobio konkurenciju kao što je to red na svakom tržištu, bez konkurencije nema uspeha pa i kad se radi o duhovnim sferama. Nastavite sa čitanjem