Dnevna arhiva: 14 December, 2012

Listam knjigu Beogradsku po ko zna koji put i …

knjiga-011Gradska knjiga Beogradska ispisivana rukopisno u nekoliko proteklih vekova je usled protoka vremena, uticaja uslova sredine na hartiju, aljkavog listanja pri čitanju i zbog nedovoljne brige o njoj samoj, knjiga je dovedena u stanje rasknjižene kupusare sa pobrkanim stranicama ali množina njih je u svoj toj gužvi iščilela.

Razni su tu knjigu vekovima prelistavali, pored čitatelja vrlo obrazovanih i onih prihvatljivo pismenih, nekih na granici pismenosti bilo je i potpuno lišenih znanja o slovima te su gledali samo crtane zabeleške jer i pisci knjige nisu po neki put bili u dosluhu sa slovima. U tako šarolikom čitateljstvu dešavalo se da su mnogi od njih u susretu sa knjigom bili zbunjeni i nepripremljeni na tako što veoma obimno i kabasto u rukama i onda su svi oni, koji doticahu knjigu, čupali joj stranice za sopstvenu arhivu, dopisivali na marginama ali i u tekstu samom, podvlačili redove, ubacivali neke dodatne strane po svojoj volji i smatranju. Neki put bi prosuli mastilo preko rukopisa, sve je vremenom pomešano i zagubio se red i kontinuitet u poglavljima ali i u pojedinim redovima, a bez redosleda u paginaciji tok rukopisa nije baš zgodno pratiti i kontraindikovano je.

Zbog raskupusanosti ne može se poređati sve po redosledu događaja koji behu u gradskom životu Beograda odvajkada a kako je inače u knjigama ove vrste uobičajeno, pokušavali su neki posvećeni istoriji da urede redosled stranica i načine redosled kako je to uobičajeno ali i tu je bilo problema zbog težnje njihove da budu zabeleženi kao oni koji su učinili konačni sled stranica i događaja pa je lična nota i viđenje pesuđivalo a nije se uvek slagalo međusobno. Tako je nastalo nekoliko delova ili poglavlja kupusare, iste su stranice u raznim nastalim poglavljima i delovima bile ali u drugačijem redosledu, čak je i kontekst bio relativizovan i najzad je takvo stanje preovladalo i prihvaćeno te svaki čitalac može izabirati deo kupusare za učenje o gradu po svojoj volji i htenju. Nastavite sa čitanjem