BGD na vodi, beleška 09. jula 2014.

leva obala save 02_1Maketa projekta „Beograd na vodi“ čiji je autor nepoznat i čuva mu se naziv u diskreciji je javno izložena i pokazana javnosti kako bi ona (javnost) bila upoznata sa budućim izgledom Savskog amfiteatra i Beograda celog na desnoj obali Save uostalom. Marketinška oluja koju prouzrokuje i u snazi održava država i gradska uprava uz slogan „Slavimo Beograd“ na panoima po celom gradu pritiska građane objašnjavajući im da je nameravani poduhvat bitan korak ka boljoj i svetloj budućnosti Beograda jer će šeička investicija od tri i po a možda i više milijardi eura doneti mnoga dobra gradu, istina, ne kaže se jasno koliko će grad i država uložiti u pripremu za izgradnji dva miliona metara kvadratnih ali ne budimo cepidlake, ako kažu da je to put ka prosperitetu onda da ćutimo jer ionako nemamo te pare da bismo se kvalifikovali za diskusiju a može se urbanističko primedbovanje tumačiti i kao politička mržnja. Sve je oko tog poduhvata nejasno i tajnovito, pre svega urbanistički ali i ekonomski, ne zna se da li postoji ma kakav ugovor o poduhvatu sa obostranim obavezama i profitu a priprema je već započela na terenu raščišćavanjem onih šina i raseljavanjem zatečenih stanovnika na tom mestu.

Zatim sledi izmena Generalnog plana Beograda 2021 jer predloženi projekat u značajnoj meri odstupa od stavova i preporuka istog i potrebno je na putu ka narečenoj svetloj budućnosti plan prilagoditi projektu, odnosno prepisati u njega onu maketu ili bar otkloniti moguće smetnje iz GUPa koje bi realizaciju tog predloženog urbanističkog kupusa omele i ne daj bože i ugrozile. U proceduri koju zakon predviđa postoji javni uvid u izmenu GUPa, okačeno je u nekom suterenu par listova sa izmenama, crteža nema da ne bi zbunjivao urbanizmu nenaviknut narod i očekuju se primedbe na koje će odgovor dati na javnoj sednici gradska komisija zadužena za javne komunikacije sa građanima.

Danas je zadnji dan, recimo sudnji dan, kada se mogu dostaviti primedbe na Generalni plan Beograda 2021 i sudeći po vestima sa društvenih mreža a i nekoliko tekstova objavljenih u Politici biće ih dosta i nisu naklonjene predlogu koji vapi za prihvatanjem tamo u zgradi Zadruge u Karađorđevoj.

Sve najavljene primedbe su usmerene na način i metod i postupak kojim se dolazi do projekta za Savski amfiteatar i ukazuju da je projekat nastao bez javnog međunarodnog urbanističkog konkursa, da predloženi urbanistički uradak nema koncept i sasvim je stran okruženju u koji ga žele ugurati, da će brutalno promeniti sliku Beograda posebno sa ponuđenim brojnim visokim objektima uz reku zbog čega se ukida dosadašnji plan koji je kako tako regulisao ovo pitanje, ugroziće zaštićene vizure grada sa Savske strane sa naglaskom na jednu dvesta metara visoku nepriličnog izgleda zgradu na samoj obali reke, da je potpuno nepovezan sa urbanom matricom savske padine i Trezijske terase, dozvoliće da se parcele oko zgrada koje su zaštićeno kulturno dobro mogu preparcelisati, o javnim objektima ima samo nekih naznaka ali bez obavezujućih odrednica a isto je i sa javnim zelenilom koje se znatno umanjuje ili se prepušta volji investitora, pitanje železničkog saobraćaja nije definisano i može biti kako se po potrebi odluči, dakle, može sve i svašta. Naime, zapaža se da je sve podređeno volji investitora i njegovim tržišnim potrebama, Beograd je samo mesto, teren gde će se ti interesi ovaplotiti bez obzira na gradsku istoriju, autentični urbani milje i što je najvažnije na potpuno zanemarivanje struke, arhitekata, ljudi iz kulturne sfere i svih koji imaju obavezu, makar i ličnu a takva obaveza je i najvažnija, da u procesu stvaranja grada kažu šta misle i učestvuju u proceduri. Strukovne organizacije, Udruženje arhitekata Srbije i Društvo arhitekata Beograda su rekli svoj, uzdržano negativan stav prema predloženom projektu Beograda na vodi posebno na metod rada i agresivan način promovisanja istog sa umanjenom ulogom javnosti a tvrde i da nije sve u skladu sa zakonom.

Primedbe na GUP Beograda koje će se dostaviti gradskoj instituciji su deo procedure i to jeste jedan od načina da se iskaže neko mišljenje ali pod uslovom da je javnost predhodno obaveštena o posledicama koje izmene GUPa donose. To se nije dogodilo, nije bilo bilo kakve rasprave ili neke, nekada uobičajene  tribine koja je u takvim slučajevima neophodna kada se radi o kapitalnim poduhvatima u razvoju Beograda i čak obavezujuća. Verovatno je procenjeno sa visokog mesta da bi takva rasprava možda ugrozila tržišne interese investitora i to bi ga moglo naljutiti pa da se odrekne naklonosti ka Beogradu i svoje milione ponudi nekom savitljivijem i prilagodljivijem.

Naravno, teško da ima građanina Beograda koji ne bi žarko želeo da se u Savskom amfiteatru izgradi deo gradskog centra i da se taj zapušteni prostor, jedna od najlepših pozicija čak i u poređenju sa evropskim gradovima uredi i privede u grad. Nikome ne pada na pamet da osporava izgradnju na tom mestu, uostalom, do sada je bilo javnih, međunarodnih konkursa za urbanističko rešenje Savskog amfiteatra i Akademija nauka je radila na tome, postoji generalni koncept ugrađen u GUP na osnovu svih predhodnih decenijama sprovođenih radnji i napora. Sada se sve to zaboravlja, sve to odjednom ne postoji, ide u arhivu zaboravljenih stvari, nudi se neprimerena tom prostoru urbana slika gde su metri kvadratni stambenog i poslovnog prostora jedina mera. Po tu cenu zaista treba razmisliti da li žarku želju da se Savski amfiteatar izgradi treba umiriti i u primebama na GUP Beograda 2021 reći da Beograd nije na rasprodaji ma kakva cena bila u pitanju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *