Beograd na vodi ali hitnut u visine …

Gledam ovih dana te visinske kote, beogradski greben od Hrama svetog Save do Kalemegdana, pa kej uz Savu i planirane zgrade uz tu istu Savu … pa da pokažem ove aljkavo nacrtane skice …
Evo prva faza …
bgd na vodi kote fin

A onda i Beograd posle druge faze (planirane) …
bgdnv0002 finale
Ali bez brige, Hram će ipak da viri pomalo … kad se gleda u frontalnoj projekciji … međutim kad se stoji na tlu … onda ide presek od Hrama do druge obale Save …
bgdnv presek final

legenda:
75,00 je kota keja uz Savu
135,00 je kota terena kod Hrama svetog Save
145,00 je kota venca stambene zgrade od 20 etaža (sad će da se zida)
275,00 je kota krova kule Beograd …
i još, kota terena kod Pobednika je 113,5 metara (sve su ovo nadmorske visine … ) pa računajte …

Leave a Reply

Your email address will not be published.