Misliš, obaveštavaš i onda prijava …

zezanje nisam protiv finale finaleMladi, odgovorni i savesni Beograđani su pokrenuli Inicijativu NE DA(VI)MO BEOGRAD! sa ciljem da obaveštavaju građane o projektu i izgradnji Beograda na vodi koja preti gradu. Njihova aktivnost na ovu temu je za svaku pohvalu jer pokazuje građanima o čemu se tu radi i ukazuje na problematične pozicije u tom poslu koji je promovisan od republičke i gradske vlasti i iznosi mišljenje ljudi iz struke ali i drugih Beograđana koji još uvek imaju, uprkos naporima dužnosnika, svoje mišljenje i skloni su da ga javno saopšte. Takva aktivnost zaslužuje svaku podršku jer se ne radi samo o protestu u vezi konkretnog slučaja zatrpavanja Beograda soliterima gde im nije mesto već pre svega o tome da u Beogradu postoje odgovorni mladi ljudi, posvećeni svom gradu, spremni da se angažuju i ulože poseban napor u očuvanje javnog interesa. Za očekivati je bilo da će vlast to razumeti i podržati ih, razgovarati sa njima u najmanju ruku. Međutim …
… dogodilo se: obaveštavajući Beograđane o projektu Beograd na vodi poslenici Inicijative NE DA(VI)MO BEOGRAD! su privedeni od strane KOMPOL i napisane su im prekršajne prijave a kolaterala je bila novinarka BETE i jedan prolazeći građanin. To se dogodili juče, kada su ispred zgrade Gradske uprave delili svoj štampani list sa nazivom NE DA(VI)MO BEOGRAD!
Kažu privedeni poslenici da imaju dozvolu policije za razgovor sa građanima i delenje svog štampnog materijala na mestu gde su uočeni kako, po KOMPOL, narušavaju javni red i mir, ali i da je privođenje i radi njihove bezbednosti ili već tako što. Kažu takođe da su tražili dozvolu od opštine gde im je rečeno da opština daje dozvolu samo za oglašavanje a onda su dobili saglasnost policije da to mogu činiti jer se radi o obaveštavanju građana. Kažu, isto tako da je neposredno pre intervencije KOMPOL policija bila na licu mesta i utvrdila da je sa njihovom aktivnošću sve u redu.
SLIKA slika ne davimo beogradIz ovoga se može izvući zaključak da je argumentacija ljudi koji nisu saglasni sa projektom Beograd na vodi ozbiljna, proširilo se sve to na medije koji su do pre neku nedelju bili uzdržani a država i grad nemaju odgovore na primedbe ili na pitanja koja su im upućena. Da li je ovaj gest KOMPOL od juče, privođenje aktivista koji se delili građanima novine uredno registrovane sa sve dozvolom policije da to čine, jedan od mogućih odgovora onih iz vlasti, jer drugih se ne mogu setiti, na postavljena pitanja i date stručne primedbe. Nadam se da nije tako, već da je to jedna od neopreznih i nepromišljenih reakcija nadležnih pa se čeka primereno izvinjenje za bahatu grešku.
A ako jeste, ako je represija i pritisak na poslenike Inicijative NE DA(VI)MO BEOGRAD! opominjući gest, ponestalo je izgleda ljudima iz vlasti reči, osim stereotipnih a često i kontradiktornih izjava pa onda dolazi do Iskazivanja njihove, u tom slučaju opravdane nervoze. Ili iznuđene. Da li je to poruka i svim drugima koji želeći da se prostor u dnu Savskog amfiteatra uz reku Savu izgradi na način koji je u skladu sa urbanom slikom Beograda, sa sagledanim ekonmskim parametrima, sa ozbiljnim saobraćajnim solucijama, sa obaveznom (po zakonu) javnom raspravom i uključivanjem građana, struke i laika i na kraju u skladu sa zakonom i pravilima o izgradnji grada da se u to više ne mešaju. Ako je tako onda je aktivnost i delanje Inicijative NE DA(VI)MO BEOGRAD! uspela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *