Pismo za DAB … oko kule od 30 etaža u ulici Kneza Miloša

DRUŠTVO ARHITEKATA BEOGRADA
Vesna Cagić-Milošević, dipl.inž.arh.
Predsednica DAB-a
Kneza Miloša 7a/III, Beograd 20.03.2016 godine

Poštovana Gospođo,
Obraćam Vam se jer ovih dana u Beogradu je veoma aktuelna tema urbanističkog plana kojim je predviđena mogućnoat uzgradnje visoke kule od 30 etaža na početku ulice Kneza Miloša na mestu bombardovane zgrade negdanjeg Saveznog MUPa.
Smatram da je ovakav način tretiranja urbane celine ulice Kneza Miloša neprimeren jer bi se izgradnjom ovako visokog objekta bitno narušio urbani lik ne samo tradicionalnog lika same ulice već i šireg okruženja. Razlog ovakvog urbanističkog rešenja je najverovatnije u nameri da se zadovolji investitorska potreba, naravno lukrativna pa to dramatično dovodi u pitanje stručnu i etičku poziciju arhitekata. Sličan stav ima značajan broj kolega od kojih su neki i javno iskazali svoje neslaganje sa planiranim urbanističkim gestom a posebno je iritantna činjenica da je jedan od autora ovog plana član Nadzornog odbora DAB-a.
Smatram da je u ovako osetljivoj situaciji neophodno da se DAB oglasi i iskaže svoj stav, pozitivan ili negativan, prema ovako zamišljenoj transformaciji i značajnoj promeni urbanog tkiva grada, ipak se radi o mestu na kome se ulazi u centar grada pa je time pozornost svih a posebno našeg Društva neophodna.
Zato Vas molim da kao predsednica Društva arhitekata Beograda u skladu sa Vašim ovlašćenjima organizujete svoje saradnike koji učestvuju u radu DAB-a i saopštite javnosti stav DAB-a o problemu na koji sam Vam skrenuo pažnju. Ovakav gest sa Vaše strane je neophodan da bi se očuvao integritet Društva i struke koju Društvo predstavlja u Beogradu, ali i pokušalo da se spreči ponavljanje još jedne velike urbanističke greške kao što je i Beograd na vodi.
U nadi da ćete odgovoriti svojim obavezama Predsednice Društva arhitekata Beograda i upoznati javnost sa stavom Društva o kuli od 30 etaža u ulici Kneza Milođa, pozdravljam Vas sa poštovanjem.
Đorđe Bobić, Arhitekta

Leave a Reply

Your email address will not be published.