Grafiti na košulji

… ovi što kažu da su opozicija, hoće da nam napakuju nasilje i neke metalne štangle za po glavi a ne vide, nerazumnici jedni, da je to doprinos kulturi, napredni umetnički performans … nadrealistička poruka naših darovitih slikara putem grafita na košuljama …

Leave a Reply

Your email address will not be published.