Beograd ima Terazisku terasu

Na grebenu beogradskih leđa stoje tri važna i prepoznatljiva mesta: Kalemegdan, gde je grad započet i koji je čuvar istorije i njegovog bića, zatim Terazijska terasa, gradska dnevna soba, i najzad Vraćarski plato kod Hrama, za koji je odlučeno da bude duhovno središte grada . Na Teraziskoj terasi odvijala su se važna gradska zbivanja, stvarale ideje, pisale pesme, kovale zavere, neke i ostvarivale. Beograd ima Terazisku terasu kao vidikovac ka Evropi sve do Pešte, tamo preko Save koja je nekada bila granica, pa su Beograđani gledali granicu odozgo, sa visine, i možda se tako i osećali – važno. Ali, ne svi; onima tek došavšima sa planine te visine je bilo sasvim dovoljno.

Dalje