Beograd nema (još) metro

Beograd još uvek nema metro, a o tome se priča već trideset godina. Uvek se u tim pričama naglašavalo da će, ako se metro ne izgradi, Beograd biti u golemom problemu i verovatno je to tačno, ali eto, decenije prominuše, grad živi i razvija se, deca se rađaju, Bitef je sve boljeg zdravlja, pa i drum ka Evropi nije više tako maglovit, i sve to – bez metroa. Možda bi bilo mnogo lakše stići u Uniju sa metroom (mada je to ipak podzemna veza), ali ne treba zaboraviti događaje koji su se paralelno sa raspravom o prevoznom sredstvu odvijali, ono kad se Jugoslavija raspala, zatim devedesete, a sve to skupa nije bilo baš naklonjeno bušenju tunela ispod grada.

Dalje