Novi Beograd ima Stari Beograd …

Počelo je posle rata, onog drugog svetskog, kada je nova država namerila izgradnju svog grada primerenog svojoj misiji, grada za radničku klasu blizu fabrika, za borce koji su pobedili u revoluciji. Taj novi grad trebalo je da pokaže da je novoj državi tesno u starom Beogradu koji su gradili pobeđeni. Odabran je teren od Zemuna, uz obale Dunava i Save sve do surčinskog polja, močvarno tlo koje je sa nekoliko metara peska nanetog radom akcijaša prilagođeno za gradnju. Zatim su u kvadratnoj matrici napravljeni blokovi, svaki nazvan svojim brojem, pa ni do danas nemaju svoja imena. Vizija, strategija i urbani koncept bili su jasni, veoma je imponovala odluka da se ratom uništena zemlja odvaži na tako veliki poduhvat. Grad je izgrađen, živeo je svoj život i uspeo je da se prilagodi i savremenom ritmu pružajući dobru priliku za razvoj. Dalje

Beogradsko pristanište na Savi

Beograd ima pristanište na Savi, ispod Kalemegdana, i kad se sa te strane doplovljava rekama ili gleda sa Novog Beograda, gradska slika je najlepša, silueta Tvrđave koja izranja iz reke pleni svojom ubedljivošću. Tako je sve dok se gleda iz daljine, ta slika privlači i ne ostavlja nikoga ravnodušnim, za pamćenje je, a kad se dođe na pristanište onda čarolija nestaje, namernika dočekuje usko zemljište između vode i železničke pruge bez komunikacije sa gradom. Nedavno je izgrađen novi pristan sa dokom za pristup brodova prihvatljivog lika i funkcionalno održiv i stvorena je mogućnost da oni koji pristupe u Beograd imaju gde to da urade a da se tom prilikom ne osete iskrcani u neki ćorsokak. Pristanište je mesto gde rekoplovci dođu i prvi put dotaknu tlo grada, pa se očekuje da to bude gostoljubivo i privlačno prihvatilište, da osete da su dobrodošli. Dalje