Novi Beograd ima Stari Beograd …

Počelo je posle rata, onog drugog svetskog, kada je nova država namerila izgradnju svog grada primerenog svojoj misiji, grada za radničku klasu blizu fabrika, za borce koji su pobedili u revoluciji. Taj novi grad trebalo je da pokaže da je novoj državi tesno u starom Beogradu koji su gradili pobeđeni. Odabran je teren od Zemuna, uz obale Dunava i Save sve do surčinskog polja, močvarno tlo koje je sa nekoliko metara peska nanetog radom akcijaša prilagođeno za gradnju. Zatim su u kvadratnoj matrici napravljeni blokovi, svaki nazvan svojim brojem, pa ni do danas nemaju svoja imena. Vizija, strategija i urbani koncept bili su jasni, veoma je imponovala odluka da se ratom uništena zemlja odvaži na tako veliki poduhvat. Grad je izgrađen, živeo je svoj život i uspeo je da se prilagodi i savremenom ritmu pružajući dobru priliku za razvoj. Dalje