Beograd ima Generalni plan (prvi put …)

Beograd ima Generalni plan kojim se predviđa i određuje održivi urbanistički razvoj grada do 2021. godine. Sačinjen je i usvojen 2003., neposredno posle promena koje su se dogodile, i namera je bila da se u novim okolnostima obezbedi gradu dokument na osnovu kojeg će se izgrađivati. Tada, uz sav entuzijazam planera i političara i težnji ili čežnji da Beograd bude metropola, nije bilo moguće predvideti sve aspekte koji će uticati na budući razvoj; novac, pristanak investitora da dođu u „ovo” okruženje, opterećenje proteklim događajima, želja da se to brzo prevaziđe, a ne treba zaboraviti ni nekoliko godina prekida realnih komunikacija sa svetom pa je lokalna klaustrofobična armosfera postala način mišljenja. Zaista je bilo teško u tim okolnostima planirati budućnost. Dalje