Beograd je na međi …

Beograd je na međi istoka i zapada, ili na mestu susreta dveju civilizacija koje su stvarale kulturu Balkana. Tako je Beograd postao deo sveta. Sigurno je neprocenjiva prednost biti na međi i imati mogućnost odabiranja dobrog od svih, bez obzira na po koji izbiven zub. Uzbudljivo je biti na graničnim tačkama, ivicama dva različita sveta, tada je Beograd u središtu planete, ne pripada nikome, ali ima privilegiju da, ako hoće i može, prihvati nove reči, navike i zadovoljstva, ali i tugu i nevolju.

Dalje

Beograd je brend

Veoma je moderno imati brend kao preporuku, ili postati brend, ili biti izložen brendu, jer to znači nekakav prosperitet na tržištu, bilo kakvom, to pretpostavlja uspešno pozicioniranje na svetskoj pijaci ili bar u neposrednom okruženju. Brend je poruka za svet, za okruženje, preko koje treba biti zapamćen i prepoznat. Došlo je dotle da neposedovanje brenda potvrđuje nepostojanje uopšte, i svi se, da bi vredeli možda i više nego što vrede, trude da ga po svaku cenu izmisle, da identifikuju svoj sopstveni brend; ovde se naravno radi o beogradskom. Dalje