Beograd ima slamove …

U Beogradu postoje slamovi (eufemizam u upotrebi je “nehigijensko naselje” … ) na mnogo mesta i to su manje, a bogami i veće naseobine, nastale spontano, izgradili su ih ljudi bez perspektive, uglavnom iz očaja, ne bi li obezbedili bilo kakvo mesto gde mogu skloniti sebe, decu i ono imovine što imaju. Slamovi su nastali uglavnom na javnom zemljištu koje nije privedeno planiranoj nameni, ali i na privatnom ako su “nehigijenski” graditelji stigli tamo pre gazde. U principu, nikada u skladu sa urbanističkim planovima, jer ovi takva staništa i ne predviđaju. Dalje