Beograd je na međi …

Beograd je na međi istoka i zapada, ili na mestu susreta dveju civilizacija koje su stvarale kulturu Balkana. Tako je Beograd postao deo sveta. Sigurno je neprocenjiva prednost biti na međi i imati mogućnost odabiranja dobrog od svih, bez obzira na po koji izbiven zub. Uzbudljivo je biti na graničnim tačkama, ivicama dva različita sveta, tada je Beograd u središtu planete, ne pripada nikome, ali ima privilegiju da, ako hoće i može, prihvati nove reči, navike i zadovoljstva, ali i tugu i nevolju.

Dalje