U Beogradu se nađu i staklene kuće …

Moglo bi se reći da su to i kuće na staklenim nogama, ako se poslušaju komentari nekih Beograđana, a one ipak stoje jedna pored druge: staklena i neka stara, arhitektura iz dva vremena, i osnovno je pitanje ko se kome prilagođava ili treba to da čini? Mnogima se takve kuće ne dopadaju, posebno kad su pored neke stare, pa još zaštićene kao kulturno dobro, bez obzira što je i onda, u prošlosti, bila ista situacija. Pored neke iz doba klasicizma izgrađena je kasnije nekakva kvazi klasika, ali je ličila na to klasično gospodstvo, imao se utisak da je i ovde Beč i Pešta a nije se mnogo znalo šta je šta. Dalje

Izvađeno iz korpe …

Beograd ima Pobednika
Pobednik će tamo na stubu biti verovatno još jako dugo, zauvek ne postoji mada u nas ni takva stvar nije nemoguća, ali ipak nije sve tako strašno. Njegova uloga će biti kreirana okolinom, iz susedstva ako dođe nevolja, onda možda on nekog opomene ili preplaši pa odustanu. Nevolja je sa avionima jer ga oni sagledavaju iz vazduha, u teme, a onda je on malecki i niko ga ne zarezuje i bacaju smeće po našim glavama iako on tamo uredno stoji sa svojom pticom i mačem.

Dalje