U Beogradu se nađu i staklene kuće …

Moglo bi se reći da su to i kuće na staklenim nogama, ako se poslušaju komentari nekih Beograđana, a one ipak stoje jedna pored druge: staklena i neka stara, arhitektura iz dva vremena, i osnovno je pitanje ko se kome prilagođava ili treba to da čini? Mnogima se takve kuće ne dopadaju, posebno kad su pored neke stare, pa još zaštićene kao kulturno dobro, bez obzira što je i onda, u prošlosti, bila ista situacija. Pored neke iz doba klasicizma izgrađena je kasnije nekakva kvazi klasika, ali je ličila na to klasično gospodstvo, imao se utisak da je i ovde Beč i Pešta a nije se mnogo znalo šta je šta. Dalje