Beograd ima operu

Beograd ima operu kao deo pozorišnog trojstva: drama, opera i balet, i sve je to u jednoj zgradi koju je pre sto godina izgradio vladalac sa vizijom. Opera se peva uz dramu i balet, pa je iz tog razloga pevanje stešnjeno i u opadanju, mada je lepo, verovatno se kreativna energija troši na borbu za mesto pod suncem i termine. Novi vidici, razvoj i osvajanje novih modela delovanja opere nisu tema jer nemaju gde da se iskažu, pa se došlo do uverenja da nova opera možda i nije potrebna. Posebno ako se meri i procenjuje po broju gledalaca prema trenutnoj statistici. Uostalom, kada se ide u operu, ulazi se u zgradu koja se zove Narodno pozorište pa se gubi identitet opere, ona dođe kao neko sporedno, podstanarsko mesto, a o baletu da i ne govorimo. Dalje