Opet iz korpe …

Beograd ima neku čežnju

Politika ima takođe svoju čežnju: u jednom slučaju hoće da očuva ponešto u gradu i da pokaže kako je to grad sa tradicijom pa oni, eto, vode takav grad a u drugoj prilici bi sve da promene i da tako pošalju poruku kako je sve ono ranije bilo loše a sada je sve drugačije i naravno mnogo bolje.

Druga strana je obalu koristila samo za iskrcavanje ili vojevanje. Tako obe obale pokazuju kako je bilo a i sada je poruka slična samo drugačije upakovana …

Tako, na jednoj obali, levoj je grad i široki zeleni prostor a na desnoj utvrđenja, železnica, industrija, pristaništa, skladišta i krš kojekakav

Dalje

Vizija Beograda i kako do nje … ?

Kako će Beograd izgledati posle dvadeset godina? Odgovor na to pitanje ima verovatno svaki Beograđanin u skladu sa svojim viđenjem grada, sopstvenim potrebama, urbanom kulturom i ta stvar je sasvim lična. Pa ako je tako, kako od milion i po pojedinačnih vizija grada, napraviti jedinstvenu ili približno sličnu i iz toga sačiniti dugoročan plan razvoja Beograda? Deluje kao nemoguća misija, što zapravo i jeste, ali se decenijama iznova pokušava, iz jednog plana u drugi, i mora se reći da imponuje taj planerski entuzijazam i energija.

Naravno, jedinstvena vizija – ako takva uopšte postoji – oko koje se svi slažu, teško je ostvariva. Opšta saglasnost nije moguća, preglasavanje da, jer opštu saglasnost je preterano tražiti od građana koji imaju prava da različito misle i o drugim pitanjima, političkim, na primer. Rezultat (posle nekih izbora ili rasprave o problemu) je kompromis, koji po demokratskom načelu postaje pravilo ponašanja do sledeće prilike. Kad je reč o politici to može da funkcioniše, ali u urbanizmu je mnogo teže, jer su neke vitalne odluke dugoročne i prevazilaze mandat jednog izbornog ciklusa. Grad se zasniva na kontinuitetu i pitanje je kako građani mogu da prate planiranje razvoja prostora u kojem žive, bilo da se radi o njihovom neposrednom okruženju ili o celom gradu, a da ne budu ometeni mogućom promenom političke slike. Uostalom, sami biraju boje za tu sliku … Dalje