Beogradski ulazi u grad

Beogradu se prilazi sa mnogo strana ali, ipak, najčešći prilazi su od Pančeva i Zrenjanina, pa sa Ibarske magistrale, zatim sa autoputa od Niša ili Zagreba, i najzad od Obrenovca. Postoji i ulaz na pristaništu ispod Kalemegdana za namernike koji plove. Prilaz gradu i ulaz, gradska kapija, treba da je reprezent onoga što sledi kada se kroz kapiju prođe, to je i poziv i dobrodošlica, pa je dobro ako je taj prostor lepo uređen i odgovara nameri grada da bude ljubazan i otvoren za sve putnike namernike kojima nudi svoju lepotu.

U Beogradu je i to drugačije, sasvim različito od ostalog sveta i posebno… Neuređeni beogradski ulazi u grad zapušteni su i nagomilani nekontrolisanom gradnjom koječega, bez ikakvog plana, i bez obaziranja na potrebu dostojnog prihvatanja dolazećih, ili ispraćaja odlazećih. Posebno je i to što prilazne puteve građani koriste za divlja smetlišta čime se zaokružuje ambijent, ali se iskazuje i stav građana o svom gradu i njihovom odnosu prema gostima. Posle tog utiska, večere i piće i lokalno gostoprimstvo neće biti sasvim dovoljno. Dalje