Opet iz korpe …

Beograd ima neku čežnju

Politika ima takođe svoju čežnju: u jednom slučaju hoće da očuva ponešto u gradu i da pokaže kako je to grad sa tradicijom pa oni, eto, vode takav grad a u drugoj prilici bi sve da promene i da tako pošalju poruku kako je sve ono ranije bilo loše a sada je sve drugačije i naravno mnogo bolje.

Druga strana je obalu koristila samo za iskrcavanje ili vojevanje. Tako obe obale pokazuju kako je bilo a i sada je poruka slična samo drugačije upakovana …

Tako, na jednoj obali, levoj je grad i široki zeleni prostor a na desnoj utvrđenja, železnica, industrija, pristaništa, skladišta i krš kojekakav

Dalje