U korpi ima još …

Ima još jedan Beograd

Izbor je na Beograđanima, niko im tu ne može pomoći, oni sa strane, ma kako dobronamerni ravnjaju se prema svojim virutelnim gradovima i odatle crpe reči za savet. Uz poštovanje tuđih iskustava od kojih svakako treba učiti, ovaj izbor je ipak samo naš.

Čak je neki put veoma teško razlučiti šta je ustvari realno i gde smo u ovom ili svakom, bilo kom trenutku.

Tu se može dogoditi razmena iskustava između onih što su ovde dugo i pridošlica, razmena može biti korisna ako svi misle i sanjaju budući Beograd u kome će živeti.

Toj razmeni svako može da pristupi i vidi, naravno, ako ima moć da u mislima dosegne beskonačni prostor u kome se sve to događa

Dalje