Beogradska luka na Dunavu

Beograd ima luku na Dunavu, tamo uzvodno od Pančevačkog mosta i tu je pupčana vrpca, vodna, grada sa ostatkom planete, sve do Beča i Crnog mora na drugu stranu. Brodovi dovoze sve što gradu treba i odvoze ono što je drugima uz i niz reku neophodno, mada mnogo od roba nije samo za Beograd ili iz njega; luka je i prolazna i omogućuje razmenu na velikoj teritoriji, spaja mnoge daljine i uspostavlja komunikaciju. Bilo je to zaista intenzivno delanje do početka devedesetih godina prošlog veka a posle se ta prevoznička delatnost i razmena robe rekama nešto umirila, ali sada se opet vidi svetlo na kraju tunela. Naravno, u ona vremena, pre neku deceniju, počeli su da grade u blizini luke i robni železnički terminal bez obzira što je to moglo sasvim da odvoji i otuđi Dunav od grada. Na sreću grada poduhvat nije uspeo, pa ima nade da će se terminal izmestiti preko reke u Krnjaču, gde će biti premeštena i nova gradska luka i industriska zona, a ovo što je od pruge izgrađeno biće gradska železnica da se ovaj prostor namenjen širenju Beograda, učini dostupnim za mnoge građane koji će tu živeti i raditi svoj posao.

Dalje