Ispod mosta Gazela ima Beograđana …

Pre godinu dana započeti su pripremni radovi na terenu u Ovči radi izgradnje posebnog naselja za Beograđane koji obitavaju ispod mosta Gazela u nečemu što nije ni slam. Trebalo je da se naselje završi ove godine i da se stotinak porodica tu presele. Planirano je da naselje bude formirano od niza objekata, prizemnih baraka sa instalacijama, predviđene su i prateće zgrade koje podrazumevaju niz aktivnosti sa ciljem integracije ljudi u civilizovan gradski život i omogućavaju implementaciju programa za obrazovanje, lečenje, i mogućnost osposobljavanja za rad. Naselje je trebalo da bude opremljeno elementarnom infrastrukturom, ulicama i zelenilom ali sve po evropskim standardima, kao niskobudžetni, održiv projekat.

Koncept je zasnovan na ideji formiranja održivog naselja koje će omogućiti prihvatljive uslove života za nekoliko desetina porodica koje uistinu sada žive u nedostojnim uslovima, ali i investiciju u okviru mogućnosti gradskog finansiskog gubera. Izgrađeni stanovi u barakama ostali bi u vlasništvu grada, bili bi dati na korišćenje, a kada bi neki od stanara rešio svoje stambeno pitanje na trajan način, na njegovo mesto bi došla druga ugrožena porodica i tako bi započeo organizovan i moguć način rešavanja ovog pitanja. Model je jednostavan i pre svega, dostupan. Dakle, ideja je bila da se izgradnja prilagodi potrebi hitne intervencije i da se u privremenoj gradnji, sa malim sredstvima, organizuje životni prostor za ljude na vetrometini. Dalje