Beleška o nedelji dizajna u Beogradu …

01_bgd_prvo-ide1Belgrade design week 2009. i Mikser Design Expo 09. dogodili su se poslednje nedelje maja ove godine i bili su uspešni, pre svega primereni datim okolnostima, opštoj svetskoj krizi i drugim nevoljama koje izviru kako u okruženju tako i ovde, jer Beograd, naravno, jeste svet. Ukupna prezentacija onoga što je ponuđeno u dva veoma različita prostora, a i onoga što se dalo čuti na pratećim predavanjima inostranih eksperata iz oblasti dizajna (lokalno vole da ih zovu „svetski poznati … „ ), koja su saslušana sa dužnom pažnjom, u trendu je stanja na planeti u ovoj oblasti. Nije namera ovog teksta da se bavi kvalitetom i dometom eksponata, ideja i iskaza, umetničkih i komercijalnih, što bi inače bilo važno, posebno kada se govori o dizajnu, već samo da se zabeleži viđenje prostora i ambijenata u kojem su se događaji odigravali i dešavali, i poruke koje su sa tih mesta bile odaslate. Dalje