Divlja gradnja u Beogradu … na putu opraštanja

0007Nedavno je predsednik jedne beogradske opštine, podnoseći izveštaj o stanju i razgranatosti divlje gradnje na teritoriji za koju je zadužen i koja mu je na brigu poverena, izrekao tvrdnju da su objekti izgrađeni bez dozvola, dakle nelegalno, četiri puta brojniji od legalnih, dakle sa dozvolama, i da je toj nabujalosti doprineo nedostatak planova te ljudi, šta će, zidaju ne bi li smestili svoje porodice i zaklonili ih od nepogoda. Kreativno mišljenje i inventivno smišljeno rešenje u svakom trenutku je, naravno, veoma korisno, posebno kada se time krivica prebacuje na tuđa leđa a svoja rasterećuju. Osim kad je u pitanju dužnosnik, jer je on obavezan da, ako već ne poznaje temu, bude elementarno informisan i bude oprezan dok iznosi svoje mišljenje, kako ne bi unosio dodatnu zabunu međ građanstvo. Dakle, nije sasvim tačno da je uzrok divlje gradnje, ili kako je zvanično zovu – nelegalna, nedostatak planova. Beograd ima Generalni plan 2021. gde su jasno određene zone za individualnu izgradnju, koja i jeste preovlađujuća u nelegalnom graditeljstvu, i sledeći slovo zakona moguće je da građanin nameran da zida na osnovu tog dokumenta dobije validne uslove i dozvole za gradnju, ukoliko za tu zonu ne postoji Plan detaljne regulacije. Uzrok je ipak u nečem drugom: u blagonaklonom stavu države prema graditeljima, vrlim prestupnicima, zato što su oni sem toga i glasači, a koji koriste brži, jeftiniji i manje zamoran način da ostvare svoju potrebu, pa i na zemljištu koje nije građevinsko. Dalje