Strah od visine …

01gen-planUsvojene su izmene Generalnog plana Beograda odlukom Skupštine grada i od sada će se grad razvijati po pravilima koja su tu zapisana. Od svih tema kojima se plan bavio najviše pažnje odbornika SG a zatim i medija, privukla je izmena namene zemljišta oko luke Beograd, na prostoru od oko 500 hektara, tamo od marine Dorćol sve do vrha Ade Huje. Naime, umesto privredne i lučke delatnosti uz to i mnogih spontanih deponija planirano je da ovo zemljište bude deo gradskog centra sa komercijalnim, kulturnim, stambenim i rekreacionim funkcijama na obali Dunava u skladu sa krilaticom „Beograd na rekama”. To je sasvim logična odluka gradskih urbansitičara jer se ovaj prostor razvojem grada našao u njegovom središtu, opstanak luke i fabrika nije više moguć, sav transport do tog mesta ide kroz centar ili oko Kalemegdana pa je izmeštanje luke na drugu obalu Dunava prirodan sled koraka u razvoju Beograda. Dalje