Beleška o uličnim tablama …

tabla-011Kada se govori o nazivima ulica u Beogradu na prvi pogled taj diskurs nema veze sa urbanizmom. Ali nije tako, nazivi ulica i mesta u gradu, tgova, gradskih krajeva, kvartova, pijaca, ili nekog ćoška koji je prepoznavan po kafani koja više ne postoji ali se ćošak i dalje po njoj zove, jesu integralni deo urbane matrice. Po nazivima se prepoznaje gradska matrica i formira mentalna mapa Beograda u svesti građana po kojoj pamte svoj grad i u njemu komuniciraju. Uslov za istorisko pamćenje i trajna zabeleška o važnim, sudbonosnim ili radosnim događajima ili očuvanje uspomene na značajne ličnosti koji nekad behu. Vremenom, virtuelna mapa se dopunjava, u njoj je tako zabeležena gradska istorija odvajkada pa do juče. To je veća vrednost za opstanak grada od očuvanja zdanja, pamćenje grada je trajnije u virtuelnoj slici grada nego što se okom u šetnji ulicama može videti. Dalje