Neodoljiva čar buvljaka … u Bezistanu …

01Buvljak iliti spontana, ad hok nastala pijaca je dokaz vitalnosti i pronicljivosti duha i misli građana-buvljačara koji neopisivo precizno umeju da locirju mesto gde se mogu zadovoljiti potrebe drugih građana i to bez ikakvog predhodnog marketinškog istraživanja, nađu mesto koje neopozivo ima najveći mogući potrošački potencijal. Donet je buvljak odavno u Beograd, sa istočne strane sveta, iz Istambula ili još dalje iz prostora ka Indiji, verovatno su ga etablirali Turci dok su se majali ovuda. Buvljak nije ni odlazio posle turskog odustajanja, već je pritajen delovao sve vreme, nekiput samoprikriven kada su vlasti bile rigidnije prema privatnoj i ličnoj inicijativi i kada je država preuzimala na sebe organizovanje života svoje raničke klase i poštene inteligencije u svim segmentima. Čim je vlast počela da naginje demokratiji i da afirmiše ličnu inicijativu, eto, izašli su buvljačari na svetlo dana i zaposeli mesta potrošnje, prvo stidljivo po trotoarima a onda, rastom demokratije, i sam centar. Dalje