Eutanazija Platana …

011Jedna Vest je kao ptica uletela nenadano među građane, utekla ili puštena namerno iz kaveza jer tamo nisu mogli da je zadrže i sada kruži, leprša ljutito krilima oko Bulevara kralja Aleksandra noseći poruku o skoroj seči Platana koji već mnogo decenija stoluju sa obe strane duž Carigradskog druma gde nekada beše i Rimski put. Vest je uzburkala i zaprepastila javnost, protesti su glasni i puni gneva sa porukom da tu nameru treba osujetiti i odmah odustati od ta posla. Bolje nije bilo ni kada je objašnjeno da će se na mesto platana posaditi drugo, alternativno drveće, lepše i starije kako je već na rečima navežbano u nekim drugim prilikama i drugim povodom. Očito je da je ptica banula iznenada i zatekla Beograđane nepripremljene i neobaveštene pa su im i reakcije na Vest bile burne, neki put neodmerene i preterano ali razumljivo i emotivne. Dalje

O najboljim namerama …

snowwhiteSlušaju Beograđani mantre o svetskoj krizi izgovorene sa nadležnih mesta bezbroj puta. Mantra kaže da je Beograd zastao, vidi se i bez nje, jer grad deluje već neko vreme bledunjavo i malokrvno, posebno je onemoćao građevinski opus. Dobro, nije baš sasvim, gradi se jedan most, popravljaju obdaništa i asfaltiraju ulice po predgrađima. I tako, vreme teče, zemljište čeka arhitekte, zidare i građevinsku mehanizaciju, pre svega investitore, pa da se nastavi u ritmu po kome se grad do skora prepoznavao i zbog čega je stekao zvanje grada budućnosti jugoistočne Evrope. Umesto očekivanog živahnog građenja, nije se do skora moglo proći gradom bez saplitanja o neki kran, Beograd je od pre godinu i po utihnuo, odložio alate za projektovanje i zidanje, mislilo se privremeno. Kad je potrajalo, predao se očekivanju princa na belom konju koji će ga strasnim gestom probuditi pa da se opet poduhvati mistrije. Međutim, ne ide, ljubomorna maćeha je poturila onu jabuku uguravši predhodno u nju zakon o planiranju i izgradnji, ophrvana stresom posle izveštaja ogledalceta, premestila je saobraćajne znake te je princ zalutao. I kad bi dojahao pitanje je da li je moguće, da li uopšte postoji toliko razbuktala strast da razmrda uspavanu metropolu i da otkloni posledice zalogaja (od naduvane jabuke) zastalog u grlu. Dalje