Javno dobro u Beogradu … Bulevarsko …

021Beograđani smatraju da su vlasnici Beograda, mada oko toga vlada konfuzija i nerazumevanje. Mnogi Beograđani tu imovinu shvataju samo u granicama svoga stana, sve okolo, javno dobro pre svega, ne doživljavaju kao svojinu. Za razliku od njih drugi, takođe Beograđani, prihvataju odgovornost i vlasništvo na javnom dobru i o tome se brinu. Javna dobra, ambijenti, ulice, drvoredi, parkovi, igrališta, skulpture, komunalna infrastruktura, javna rasveta, javne zgrade i mnogo toga, pripadaju svim građanima, iz toga proizilaze obaveze i zavisno od dostignutog stepena urbane kulture, opšte kulture i domaćeg vaspitanja ali i opstanka radi, građani treba da štite, unapeđuju i ponose se kad je javno dobro uređeno i na polzu je svima. Gradski upravljači imaju obavezu da budu pri ruci građanima u toj stvari, ali i oni su u opštem nerazumevanju i konfuziji, shvatili da imaju mandat da u ime građana oni upravljaju javnim dobrom i o njemu odlučuju. To je milje u kome Beogradsko javno dobro postoji. Ili ne. Dalje