Prepis iz dnevnika jednog Beograđanina …

012Pre neki dan u Manješkom parku dečak je gurnuo loptu ispod klupe, zalegao da je uzme i tamo našao svesku rukom ispisanih stranica, odneo je kući i posle se ispostavilo kada je napisano sricao pred roditeljima da je to dnevnik jednog Beograđanina sa beleškama iz novembra i decembra 2035. godine. Dečakov otac je pomislio da štivo može biti zanimljivo kao istorisko svedočanstvo o Beogradu i doneo mi je svesku sa molbom da je učinim dostupnom javnosti. Prihvatio sam predlog i ovde prilježno prepisujem nekoliko stranica koje se odnose na jedan od datuma bez ikakvih ispravki. Dalje