O Beograđanima …

demonstracije-27-martaw-mediumU Beogradu su, to razumno zvuči, Beograđani koji ne propuštaju da kažu i odrede odakle su, pa onda Čuburac, Dorćolac, Savamalac, ali i Ličanin, Cincarin, Piroćanac, Rus (zna se od kada), ili, na primer, Nemac i to im dođe kao neki podnaslov. Beograđani su koje kako školovani, ima ih sa najvišim obrazovanjem, čak i akademika, no nađu se i nedovoljno opismenjeni. Stariji građani govore kako je nekada sve bilo mnogo bolje, a mladi iako to nikada nisu ni videli ni doživeli, kažu da je sve to od nekada bilo bez veze. Ali svi, oni što su došli sa raznih strana, bilo nedavno, bilo da imaju u gradu već koju generaciju iza sebe, posebno naglašavaju da su pravi Beograđani. Uveče odlaze u zavičajne klubove ili u posebno izabrane kafane gde zaplove u oblake nostalgije, da bi izjutra bili Beograđani još više. Dalje