Pocrvenela Ada Huja …

001-ada-huja-google1Čudni su putevi ada Beogradskih, Ade Kalea je potonula, Ada Ciganlija se lagano izgrađuje, Veliko ratno ostrvo odoleva i čuva svoje ptice selice a Ada Huja posustaje, prepoznata je posle decenija zapostavljanja što je ipak bila nekakava zaštita i sada prolazi kroz krizu uvođenja u gradski život, preti joj značajna promena, uznemirena je neizvesnom budućnošću. Ada Huja je poluostrvo na Dunavu, nizvodno od Pančevačkog mosta, podno Višnjičke banje, ima i malo ostrvo tik uz vrh Ade, na ulazu u rukavac i to je sve zeleno, šuma odvajkada, samoniklo nastala, izdržala napadanje, krčenje i nekontrolisano postupanje sve do sada. Odavno je planirano i u planovima gde se obeležava urbana matrica zapisano da je Ada Huja zelena gradska površina, da možda bude alternativa Adi Ciganliji za ovaj deo grada, da se ne mora preko Beograda do rekreacije i uređenih gradskih plaža. Beše namera da se na Adi očuva vrednost autentične prirode i da eko sistem bude zaštićen a izgradnja svedena na objekte koji upravo tom cilju služe. Zeleno, zeleno, zeleno je proklamovano kao vrhovni cilj održivog grada i tako beše u planovima i znanju Beograđana sve do skora. Dalje