KAKO NAPRAVITI GRAD ? prvi deo …

cep-novi-sad1Detaljni urbanistički plan za novo naselje u Novom Sadu beše tema u CEP-u 1985 godine, vođa je bio arhitekta Braca Gaković. Urađeno je nekoliko uvodnih istraživanja sa ciljem da se postave predhodna pitanja i predlože mogući odgovori o građenju grada. Učestvovao sam u tom poduhvatu, napravio za tu priliku radne beleške pitajući se kako napraviti grad, i prezentiraću ih u četiri  dela bez ispravki, onako kako su pisane te daleke 1985 godine.

Tu izgleda i leži problem što se uvek hoće uz tipičnu ljudsku nadmenost da se napravi grad a on se ustvari sam pravi i ne može to tek tako kako kome padne na pamet. Dođe jedan na ledinu i rekne tamo da bude grad pa koliko je samo svevišnji imao problema kada je jednom uradio istu stvar sa ovim svetom iako se radilo samo o sedam dana i svaki dan je bilo nešto drugo stvoreno a mi hoćemo isto a bog nije mogao. Ledina je nešto nepoznato i ne voli da se na njoj nesto gradi ako sama već ne pristane ili ako nije stvarno za to određena ali ne od ljudi već od same sebe i od svega što je ispod nje ili iznad mada se zna da u kosmosu ima tu nekih sila koje se opiru nameri ili je podržavaju a onda će možda biti grad ali u svakom slučaju ne može na silu. Dalje