KAKO NAPRAVITI GRAD ? treći deo …

cep-novi-sad-zutiDetaljni urbanistički plan za novo naselje u Novom Sadu beše tema u CEP-u 1985 godine, vođa je bio arhitekta Braca Gaković. Urađeno je nekoliko uvodnih istraživanja sa ciljem da se postave predhodna pitanja i predlože mogući odgovori o građenju grada. Učestvovao sam u tom poduhvatu, napravio za tu priliku radne beleške pitajući se kako napraviti grad, i prezentiraću ih u četiri dela bez ispravki, onako kako su pisane te daleke 1985 godine.

Prvo ću da kažem kako ja mislim da se radilo pre drugog svetskog rata ne zato što ja mislim da je tada bilo bolje nego samo da podsetim na ono što se zaboravilo a uvek je dobro setiti se prošlosti radi pouke može nešto dobro da se uzme a posle rata niko nije hteo da uzme pa ispalo sakato. Tada, pre tog rata bio teren slobodan na periferiji pa ga kupi neki što ima pare geometar mu udari parcele i ulice a sve po propisu jer bilo je propisa vrlo jasnih i planova i onda poštovanje regulacione linije i građevinske pa onda dovede vodu i struju a za kanalizaciju ako može a ako ne onda jama i proda parcele pojedincima da zidaju kuće ili sam zida pa izdaje u najam kuće i sve se proda sve parcele i zidaju neki ljudi za sebe razne kuće za stanovanje i obično ima radnja neka u prizemlju jer ona uvek donosi siguran profit pa će lakše ceo posao da se isplati a kupe pa zidaju i neke male fabrike ili poslovne zgrade ili magacine ili već šta može posao da napravi zavisno od lokacijei gde je taj teren a piše i u planu šta može. Dalje