Izmešteno nasleđe …

lixor-011Arhitektonsko nasleđe, nazvano kulturnim dobrom i još nacionalnim da bi se razlikovalo od onog koje nije uspelo da se domogne tih epiteta u neprekidnom je nesporazumu sa tumačenjem sopstvenog kulturnog modela koje produkuju naslednici, posmatrajući nasledstvo iz ambijenta savremene vizure. Tokom vremena, odonda kad je nasleđe stvarano, menjali su se okruženje, ambijent i pogled na svet, nastajao je sasvim drugačiji urbani milje u traženju odgovora na promene usled novonastalih potreba i nove forme preživljavanja, ponekad i sadržaja, kulturnog modela koji to uslovljeno i iznuđeno prati. Zatečene i pretekle građevine koje su odolele vremenu nastavljaju svoje bitisanje u novom okruženju, sasvim različitom od onog u kome su nastale. Ispunjavaju svoju misiju povezivanja i spajanja epoha iako njihovi graditelji dok su onomad klesali i kotrljali kamen golim rukama takvu nameru nisu imali. Oni su gradili da bi zadovoljili svoje tekuće potrebe, mada kad se pogled baci na piramide može i drugačiji zaključak da se izvede, ipak je to poruka za neke za koje se znalo da će posle mnogo vekova doći i čitati poruku o moći koja tu beše. Dalje