Iza arhitekture …

sesir-za-txt-o-recniku-arh-03Nova zgrada pokaže svoje lice gradu odjednom, iznenada, u trenu izađe iz anonimnosti i zauzme mesto. Predhodno sa njenog pročelja skinu se skele i zaštitne kecelje, odu majstori da bi se uselili građani. Tako započne svoj život ta zgrada u gradu i kao svako novorođenče prvo uči da hoda, reči dolaze kasnije, a sve zato da bi se, možda, vremenom uklopila u okruženje i postigla saglasnost sa susedima ali i građanima u mimohodu. Šta se sve događalo od trenutka odluke da se radi na gradskom potomstvu, od začeća, pa tokom trudnoće, zatim dolaženja na svet i preuzimanja odgovornosti za sopstveno postojanje u gradskoj matrici, od sada pa do budućnosti? To je komplikovana priča i opisivanje tog puta je zaludan posao jer svaka zgrada, slično ljudskim i drugim bićima, ima svoju priču, posebnu i sasvim različitu od svih drugih, i razloge za inicijaciju i početak i, uopšte, za svoje postojanje, osim naravno onih uobičajenih tehničkih, banalnih, detalja, koji su neophodna i neizostavna sredstva i načini za svaki dolazak novog bića na svet. Dalje