Beograđani na braniku grada …

01-cubura-sa-hramaZaštita Beogradskog gradskog nasleđa je, kao što metropoli dolikuje, organizovana putem službe – institucije koja se brine o prošlosti grada – u ovoj priči, posebno, o urbanoj matrici i arhitekturi. Tako su mnogi krajevi grada i zgrade pod njihovom paskom, pa je gradska istorija tu zabeležena, neki put i zaustavljena, i može se u šetnji gradom čitati njegova prošlost i način kako je Beograd nastajao. Ne radi se samo o starim, nekada davno izgrađenim prostorima, štite se i novi delovi, Novi Beograd na primer, jer nije moguće ustanoviti tačno vreme koje određuje kada istorija nekog gradskog kvarta počinje ili se neki period završava, ili kada će nešto sasvim novo nastati. Institucija zadužena za zaštitu radi svoj posao, brižno i u skladu sa pravilima, tu je, naravno, i prisutna istina o tome da se život neki put ne može striktno tumačiti na taj način, isključivo pravilima, pa usled toga slede i mnogi nesporazumi. Dalje

O Grebenu Beogradskom …

nasledje-01U početku je bilo samo more. Panonsko, a tako je nazvano tek kasnije, onda je oteklo u drugo more, Crno pravo kroz Đerdap, ostale su ovde dve reke i ušće jedne u drugu, ravnica i brda oko njih pa je tako nastao i Greben koji je u vreme Panonskog mora možda bio i ostrvo. Na vrhu Grebena iznad Ušća započeto je pravljenje grada na mestu gde su vizure dopirale daleko, odakle se mogao sagledati neko ko dolazi sa dobrim ili lošim namerama. Dolazili su mnogi, osvajali to mesto, ostajali neko vreme pa ih drugi poterali ali svako je ostavljao po nešto kao uspomenu i beleg bivanja na vrhu Grebena od čega se sada sastoji istorija Beograda. Tako je bilo odvajkada ali je bitno ono događanje u tek proteklih hiljadu godina od kada se Beograd pominje a što je sve bilo i dogodilo se prvo na početku Grebena. Tamo na Kalemegdanu je prvi kamen uzidan, a onda kako su vekovi prolazili grad je zauzimao Greben, deo po deo i stigao vrmenom sve do Vračara. Greben je linija po kojoj je ukoričena i sastavljena gradska knjiga čije su stranice levo i desno od ove axis urbi. Na obe strane, po stranicama knjige ka Savi i Dunavu odvajaju se razni putevi i mesta kao u dobronamernog oktopoda, pa tako povezuju Greben sa rekama, okruženjem na drugoj obali i dalje, još dalje, sa vascelom planetom …. Dalje