Na raskršću reka i puteva je Beograd

how-to-do-simple-magic11Beograd na raskršću. To je već toliko puta izrečena mantra kojom se dokazuje (kome, ako ne samom sebi…) da svet koji putuje na sve strane prolazi kroz Beograd i tom prilikom nešto uzima ili ostavlja. Nema veće prednosti za grad koji je stekao privilegiju da nikne na takvom mestu. Preci što su ga osnovali ostavili su nam nasledstvo, mesto na raskršću neprocenjive vrednosti, očekujući da prema njemu budemo pažljivi i da ga mudro koristimo. Međutim, to što smo tu ne može se dobro iskoristiti ako sve ostaje na ponavljanju mantre, jer mantra je okamenjena misao, streotip kao isprika za propuštane prilike. Zato je vremenom preovladao virtuelni religijski zamagljen pogled u svetlu budućnost, pa je razmišljanje suspendovano, a prednost postojanja na raskršću, i realni i mogući prosperitet od toga, potpuno skrajnut. Dalje