Sreten Vujović: Hommage Đorđu Bobiću povodom knjige Traganje za gradom i pedeset godina stvaralaštva

Bobićeva  knjiga Traganje za gradom, pomalo prustovskog naslova  autobiografskog je karaktera, ali je, mihizovski rečeno, i autobiografija o drugima. Ko su ti drugi? To su pojedinci i grupe, odnosno urbani akteri koji su pedesetak godina, od 1962. do 2012. godine, neki manje, a neki više, preobražavali gradove i daju se svrstati u četiri glavna tipa: političare (lidere, partije, pokrete…), privrednike (privatne preduzetnike, banke, vlasnike građevisnkog zemljišta…, stručnjake za prostor (arhitekte, urbaniste, građevince…) i građane/korisnike koji su takođe heterogeni, uključujući i NVO sektor. Redosled aktera govori o njihovoj hijerahiji odozgo na dole ili o nejednakoj količini moći kojom raspolažu. Moć je ta koja upravlja razvojem grada.

Knjiga Đorđa Bobića je dobro komponovana  i zanimljiva jer predstavlja valjano smišljen „kolaž“ od stotinak projekata, crteža, fotografija, dokumenata, pretežno Bobićevih tekstova, ali i pet manjih tekstova o ličnosti i delu autora knjige iz pera Snežane Ristić, Vladimira Macure, Borke Pavićević, Mihaila Pantića i Milete Prodanovića. Izdavač ove znalački dizajnirane knjige je ORION ART iz Beograda

Bobić je tragao i dalje traga za gradom posredstvom arhitekture i urbanizma koje shvata kao iznuđene polivalentne delatnosti (nauka, tehnika, umetnost) neumitno zavisne od političke i ekonomske moći, preovlađujućeg kulturnog modela, ideoloških normi, ukusa, ekoloških uslova itd. Dalje