O iznuđenom pejsažu …

pejsaz-02

Bila je pećina na južnoj padini brda obrasloj gustom šumom a ispod, prostrla se dolina sa neukroćenim pašnjacima gde su biljožderi koristili prednosti obilnog zeleniša a mesožderi kapitalizovali produkte bogatog botaničkog prirodnog okruženja čime je neophodna ravnoteža u lancu ishrane prilježno održavana. Onda slede već poznata događanja zabeležena u istoriji planete, pećinu je naselio Praotac sa plemenom, posle, kad mu je pećina postala tesna i kada je islikao sve zidove otisnuo se u okolni zatečeni pejsaž i počeo da seče drveće za svoju nastrešnicu a kad je zatrebalo i za gorivo jer je tik pre toga svom iskustvu dodao vatru. Sekao je drveće i da bi stvorio slobodan i vidljiv prostor oko nastrešnice, tako je lakše sagledavao prisustvo nekog alavog mesoždera. Dakle, tako je počelo. Padina je oćutala nasilje, očuvala je reljef ali, lišena dovoljnog broja zelenih krošnji i korenja delovala je, ama bivala je ogoljena, zelenu boju lišća nadvladalo je sivilo tla. Ipak, mogla se uočiti izgrađena nastešnica te je arhitektura tako, prvi put, postala deo tog napravljenog pejsaža.

Dalje