Čitanje grada

sukob ideolgija scan0025_1Beograd je kao otvorena knjiga iz koje se mogu pročitati gradske priče još od nekada, ali se može proniknuti i u ono što sledi. Svaka ulica, zgrada ili neki kvart su poglavlja ili pasusi te knjige gde je zapisano šta tu jeste ili šta je nekad bilo, pa pažljivi čitač, ljubitelj gradske literature, ima priliku da sriče o događajima i promenama koje su mnogi pisci knjige odvajkada zapisivali. A posebno su na ceni oni koji su se trudili da pišu o arhitekturi, jer su arte facti iz te sfere uočljivi, nezaobilazni i dugo traju u gradu. Arhitektonika grada sadrži i emituje informacije o stvaranju gradske matrice i gradskog lika kroz sebe samu u vremenu od kada je grad nastao sve do ovog stanja u sadašnjici.

Iz veka u vek, svako vreme je sačinilo svoj odgovor na tadašnje potrebe i stvorilo neki deo grada, a u mnogo slučajeva to se preklapalo, lomilo jedno o drugo, ili se nastavljalo u neverovatnom broju kombinacija pa je urbana matrica Beograda slojevita, različita i uskovitlana. Prve stranice su posvećene tvrđavi i okolišu koji njoj služi, jer je najpre trebalo osvojiti greben na ušću i stvoriti bezbedan prostor za vođe a onda i za trgovce i zanatljije ili je možda bilo i drugačije, prvo su stigli trgovci a onda i oni drugi, da ih zaštite i to naplate. Onda dolaze početni delovi grada gde su ulice uske i krivudave sa malim zgradama na skučenoj parceli da bi se smestili delatnici i oni što ih opslužuju. Zatim dolaze trg i pijaca sa kafanom po obodu i sa ponekom palatom u blizini. Dalje

Beograd ima železnicu i stanice …

vozŽeleznička stanica je mesto gde grad neposredno kominicira sa okruženjem, bliskim i dalekim, sve dokle šine mogu da stignu, čak i preko velikih voda. Sa svih strana dopiru koloseci, sve to dođe u grad na jedno mesto pa se tako dovoze i odvoze ljudi, roba, ali najvažnije su poruke koje uz ljude i robu putuju, neopažene, ali uvek pouzdano stižu, za njih ne postoji prepreka. Zato su železničke stanice u gradu važne, oko njih se dešavaju razna zbivanja i gradski ritam je živahniji. U blizini stanica grad živi brže nego na drugim mestima, upravo zbog poruka, učestalih poruka, koje donose i odnose vozovi.

U Beogradu ima nekoliko železničkih stanica i, naravno, najpoznatija je stara, glavna, prvo izgrađena u dnu Nemanjine ulice, pa onda ona novija na Novom Beogradu, zatim Dunav stanica, pa ona u Topčideru… Ali o onoj u Prokopu kod Hajd parka, sa druge strane mostarske petlje se najviše govori, mada ona nije gotova i deluje više kao napušteno gradilište a ne mesto gde Beograd treba da komunicira sa svetom i da sa njim izmenjuje ideje i poruke. Dalje

Kraduckanje je iz raja izašlo …

Ekolog 01Zanimljiva je priča o gospođi iz Kragujevca kojoj je skinuto sa bankovnog računa 80.000 dinara radi neplaćenih kazni za parkiranje po nalogu potražioca „Parking servisa“ zbog čega je ona bila jako nervozna i ljutita jer je navodno nisu o tom činu predhodno i na vreme obavestili. Akcenta je u njenom viđenju stvari na neobaveštavanju a krađu koju je izvršila, za te pare je parkirala svoj automobil bar nekoliko stotina puta, ne doživljava kao nešto loše i uopšte je nije stid da o tome javno protestvuje

U novinama koje su to objavile naslov slučaja je „SKANDALOZNO, NE BIRAJU NAČIN DA NAPLATE KAZNE”. Može se iz toga zaključiti da je gospođa ugrožena u svojim dužničkim pravima i da ima podršku za neplaćanje usluga koje je koristila. Naglasak je na reči SKANDALOZNO i očekuje se, sledstveno ovom primeru, da će ubuduće sličan naslov i podrška štampanog medija biti i kada neko iz samopolsuge uzme robu koja mu je potrebita i ode kući ne plativši. Dalje