Kraduckanje je iz raja izašlo …

Ekolog 01Zanimljiva je priča o gospođi iz Kragujevca kojoj je skinuto sa bankovnog računa 80.000 dinara radi neplaćenih kazni za parkiranje po nalogu potražioca „Parking servisa“ zbog čega je ona bila jako nervozna i ljutita jer je navodno nisu o tom činu predhodno i na vreme obavestili. Akcenta je u njenom viđenju stvari na neobaveštavanju a krađu koju je izvršila, za te pare je parkirala svoj automobil bar nekoliko stotina puta, ne doživljava kao nešto loše i uopšte je nije stid da o tome javno protestvuje

U novinama koje su to objavile naslov slučaja je „SKANDALOZNO, NE BIRAJU NAČIN DA NAPLATE KAZNE”. Može se iz toga zaključiti da je gospođa ugrožena u svojim dužničkim pravima i da ima podršku za neplaćanje usluga koje je koristila. Naglasak je na reči SKANDALOZNO i očekuje se, sledstveno ovom primeru, da će ubuduće sličan naslov i podrška štampanog medija biti i kada neko iz samopolsuge uzme robu koja mu je potrebita i ode kući ne plativši. Dalje