Čitanje grada

sukob ideolgija scan0025_1Beograd je kao otvorena knjiga iz koje se mogu pročitati gradske priče još od nekada, ali se može proniknuti i u ono što sledi. Svaka ulica, zgrada ili neki kvart su poglavlja ili pasusi te knjige gde je zapisano šta tu jeste ili šta je nekad bilo, pa pažljivi čitač, ljubitelj gradske literature, ima priliku da sriče o događajima i promenama koje su mnogi pisci knjige odvajkada zapisivali. A posebno su na ceni oni koji su se trudili da pišu o arhitekturi, jer su arte facti iz te sfere uočljivi, nezaobilazni i dugo traju u gradu. Arhitektonika grada sadrži i emituje informacije o stvaranju gradske matrice i gradskog lika kroz sebe samu u vremenu od kada je grad nastao sve do ovog stanja u sadašnjici.

Iz veka u vek, svako vreme je sačinilo svoj odgovor na tadašnje potrebe i stvorilo neki deo grada, a u mnogo slučajeva to se preklapalo, lomilo jedno o drugo, ili se nastavljalo u neverovatnom broju kombinacija pa je urbana matrica Beograda slojevita, različita i uskovitlana. Prve stranice su posvećene tvrđavi i okolišu koji njoj služi, jer je najpre trebalo osvojiti greben na ušću i stvoriti bezbedan prostor za vođe a onda i za trgovce i zanatljije ili je možda bilo i drugačije, prvo su stigli trgovci a onda i oni drugi, da ih zaštite i to naplate. Onda dolaze početni delovi grada gde su ulice uske i krivudave sa malim zgradama na skučenoj parceli da bi se smestili delatnici i oni što ih opslužuju. Zatim dolaze trg i pijaca sa kafanom po obodu i sa ponekom palatom u blizini. Dalje