Beograd na vodi, oko vode i u vodi …

Beograd na vodi a izgleda po maketi koja kola medijima da će mu deo biti i u vodi.

beograd na vodi slikicaO ovom zamašnom projektu sam pisao sa namerom da podržim inicijativu koja bi, ako počne da živi u realnom Beogradu, bila ostvarenje višedeceniskog sna Beograđana o stvarnom izlasku Beograda na Savu u prostoru Savskog amfiteatra. Bilo je u tim tekstovima i nekih opaski i dobronamernih zvocanja, šta da se radi, inžinjerska posla, a posebno je naglašeno da ovako kapitalan projekat ne može bez javnosti i anketnog javnog konkursa za urbanističko rešenje najdragocenijeg beogradskog prostora, niti je moguće zanemariti sve dosadanje projekte urađene za prostor Savskog amfiteatra koji jesu kulturna zaostavština nastajala kroz rad više generacija kojima je davana prilika da kažu šta misle o svemu tome i kako vide buduće središte Beograda. Posle je objašnjeno sa visokog mesta da su primedbe i razna drugačija mišljenja i zvocanja oko prezentiranog projekta u medijima moguća ukoliko onaj koji zvoca može da pokaže tri mijljarde nekih para i time se kvalifikuje za diskusiju.

Razumeo sam poruku i nemoćan da obezbedim uslove za ulaz u salu gde bih možda iskazao neko svoje mišljenje ili nešto pitao, ostao sam samo na podršci i postao navijač projekta prateći prilježno iskaze dužnosnika o najboljem poslu za Beograd od kada postoji i koji će grad pretvoriti u srpski Paradis. Dalje