Pranje i dezinfekcija … slovo po slovo …

pranje knjiga new_1

Dakle, ministar je onog mega rektora oladio ali onog drugog označenog čuva u zaostavštini jer je mega komisija rekla-kazala da je taj doktorat urađen u mega zgradi krajnje mega originalan … to se pre zvalo sukob interesa ali to je bila pakosna reč onih što ih je vreme prevazišlo … ipak dao je ministar (ne samo on) signal da se sve proveri, ali ne da on bude tu jer ima neke komisije koje će sve takve u sumnju metute doktorate da properu, operu, zaperu, dezinfikuju, deratizuju, osveže, stave u novi font i posle sušenja sve će biti ok i doktorski …